Skip to main content
Terveydenhuollon ammattilainen istuu tietokoneen ja pöydän ääressä stetoskoopin kanssa

Sydän- ja verisuonitaudit: Monilla potilailla on edelleen sydän- ja verisuonitauti tapahtumien riski.

Sydän- ja verisuonitaudit: Monilla potilailla on edelleen sydän- ja verisuonitautitapahtumien riski.

Sydän- ja verisuonitaudit eivät ole vain johtava kuolinsyy,1 vaan myös merkittävä syy työkyvyttömyyteen2 ja elämänlaadun heikkenemiseen.3 

Ne ovat myös yksi merkittävä tekijä terveydenhuollon kustannusten nousussa.4 Terveet elämäntavat voivat hidastaa taudin etenemistä.1 

Lääkehoidoista huolimatta monilla potilailla on edelleen korkea sydän- ja verisuonitautitapahtumien riski.6 Ota aina yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, joka voi parhaiten neuvoa kaikissa henkilökohtaisissa terveysasioissa.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy Suomessa7

Suomen kartta ja sydämen muoto, jossa näkyy ongelmallinen EKG -linja

Sydän- ja verisuonitaudit ovat suuri terveystaakka Suomessa

Sydän- ja verisuonitaudit ovat kuolinsyy numero yksi Suomessa. 7.

Terveydenhuollon ammattilainen selittää potilaalle

Vaihtoehtoja sydän- ja verisuonitautien hallintaan

Vaihtoehtoja sydän- ja verisuonitautien hallintaan Sydän- ja verisuonitaudit ovat suuri terveysongelma.1

Terveydenhuollon ammattilainen tarkastaa miespotilaan verenpaineen

Hoitotavoitteet jäävät usein saavuttamatta

Lääkityksestä huolimatta hoitotavoitteita ei aina saavuteta, jolloin sydän- ja verisuonitautitapahtumien riski säilyy.6 

Ota aina yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, joka voi parhaiten neuvoa kaikissa henkilökohtaisissa terveysasioissa.

Terveydenhuollon ammattilainen istuu tietokoneen ja pöydän ääressä ja puhuu puhelimessa

Yhteystiedot

Onko sinulla kysyttävää, haluatko saada lisätietoja tai ilmoittaa haittatapahtumasta tai tuotevalituksesta? Ota yhteyttä pohjoismaiseen puhelinkeskukseemme:

Puh: +46 84 468 5033

Sähköposti: [email protected]

 1. World Health Organization (WHO): Cardiovascular Diseases (2017). Cardiovascular diseases (CVDs) (who.int) (last page load: 14.12.2020). 
 2. Timmis A, Townsend N, Gale CP et al. European Society of Cardiology: CardiovascularDisease Statistics 2019.Eur Heart J. 2020; 41:12-85. 
 3. Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2020; 141(9): e139-e596. 
 4. https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/sydan-ja-verisuonitautien-kustannukset (Viimeksi käytetty: 23.03.2022)
 5. Catapano AL, Graham, I, De Backer G et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. European Heart Journal 2016; 37: 2999–3058 
 6. Grundy SM,Stone NJ, Bailey AL. AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2019; 139(25): e1082-e1143. 
 7. https://www.thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-verisuonitaudit/sydan-ja-verisuonitautien-yleisyys (Viimeksi käytetty: 23.03.2022)
 8. https://www.stat.fi/til/kuol/2019/kuol_2019_2020-04-24_tie_001_fi.html (Viimeksi käytetty: 23.03.2022)
 9. https://findikaattori.fi/fi/83(Viimeksi käytetty: 23.03.2022)
 10. Joseph P, Leong D, McKee M et al. Reducing the Global Burden of Cardiovascular Disease, Part 1: The Epidemiology and Risk Factors. Circ Res. 2017; 121(6): 677-694.
 11. https://www.kaypahoito.fi/hoi50025(Viimeksi käytetty: 23.03.2022)
 12. https://www.diabetes.fi/files/7297/Laakekorvausblogin_lisatiedot_Irene_Vuorisalo2016.pdf (Viimeksi käytetty: 23.03.2022)

FI-NP-00016 20220125