Skip to main content
Esitys työntekijöille

Yhteistyö kumppaneidemme kanssa

Me Amarinissa olemme sitoutuneet avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen vuorovaikutuksessamme terveydenhuollon ammattilaisten, terveydenhuollon järjestöjen ja potilasjärjestöjen kanssa.

Uskomme, että työskentelemällä terveydenhuollon ammattilaisten, terveydenhuollon järjestöjen ja potilasjärjestöjen kanssa voimme parantaa miljoonien potilaiden elämää Euroopassa. Nämä tahot tarjoavat arvokasta näkemystä sekä riippumatonta asiantuntemusta omilla aloillaan. Tutkimus- ja kehitystyössä, kliinisissä kokeissa, myynti- ja markkinointityössä sekä lääketieteellisen koulutuksen tukemisessa vuorovaikutuksellinen yhteistyö varmistaa, että terveydenhuollon ammattilaiset ja muut ulkoiset sidosryhmät voivat saada asianmukaista tietoa tuotteistamme. Näin he voivat tehdä päätöksiä, jotka ovat potilaiden edun mukaisia.

Amarin on sitoutunut julkistamaan tiedot lääkäreille, terveydenhuollon organisaatioille, riippumattomille tutkimuslaitoksille  ja potilasjärjestöille tehdyistä arvonsiirroista, mukaan lukien suorat ja välilliset maksut sekä luontoisetuudet. Seuraavia arvonsiirtoja voidaan soveltaa riippuen Amarinin ulkopuolisista sidosryhmistä:

 • Lääkärit / terveydenhuollon organisaatiot/ tutkimuslaitokset
  • Tutkimus ja kehitys (ei-kliiniset tutkimukset, kliiniset tutkimukset ja muut kuin interventiotutkimukset).
  • Lahjoitukset (raha- tai luontoissuoritukset) ja muut maksut.
  • Koulutustapahtumiin liittyvät arvonsiirrot (rekisteröintimaksut, matka ja majoitus, sponsorointisopimukset terveydenhuollon organisaatioiden / kolmansien osapuolien kanssa tällaisten koulutustapahtumien valmistelua, organisointia tai järjestämistä varten).
  • Palvelu- ja konsultointimaksut tai muut maksut (palkkiot, matkakulut, markkinatutkimustoiminnan palkkiot).
 • Potilasjärjestöt:
  • Luettelo kaikista potilasjärjestöistä, joita tuetaan taloudellisesti kaikkialla Euroopassa tai jotka saavat merkittävää välillistä tai muuta taloudellista hyötyä mukaan lukien kuvaus avustuksesta tai sopimuksesta.

Kaikki Amarinin arvonsiirrot kumppaneillemme Suomessa julkaistaan verkkosivustollamme. Maksut kirjataan ympäri vuoden ja julkistetaan ennen 30. kesäkuuta seuraavana vuonna. Äskettäin Suomessa toimintansa aloittaneella Amarinilla ei ole historiallisia läpinäkyvyysvelvoitteita, jotka olisi julkistettava vuonna 2021. Arviomme mukaan alamme julkistaa arvonsiirtoja Suomessa vuonna 2022 vuonna 2021 toteutettujen vuorovaikutusten perusteella.

Amarin tekee yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneidensa kanssa varmistaakseen, että yritys täyttää läpinäkyvyyttä koskevat raportointivelvoitteensa. Tässä se käyttää luotettavaa ja vaatimukset täyttävää prosessia, jota tukee myös asianmukainen tietosuoja. Yksittäiset tiedot raportoidaan asianmukaisen suostumuksen saavuttua. Jos tällaista suostumusta ei saada, Amarin julkistaa tiedot kokonaisuudessaan.

Läpinäkyvyyttä koskevien raportointivelvoitteidemme noudattaminen on tärkeä osa sitoutumistamme asettaa potilaamme kaiken toimintamme keskipisteeseen.

Työntekijät kättelevät

Monimuotoisuus ja osallisuus

Haluamme työntekijöidemme edustavan yhteiskunnan eri ryhmiä monipuolisesti. Lue lisää Amarinin tavoitteesta rakentaa monimuotoinen ja osallistava työpaikka.

FI-NP-00016 20220125